SKI 02.17 It-konsulentydelser

Som offentlig virksomhed kan I købe konsulenttimer hos NTD ApS – gennem en SKI-rammeaftale, som gør det nemt og billigt at købe ekstern it-hjælp.

Alle offentlige organisationer kan benytte NTD ApS som er underleverandør til Capgemini Danmark A/S, hvis de har brug for konsulentydelser til at løse konkrete opgaver.

Efterspørgslen på it-løsninger fra det offentlige og virksomheder, der er underlagt krav om udbud, er voksende og NTD ApS er glade for at kunne levere på denne rammeaftale.

Aftalen opdeles i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

 • Projekt- og programledelse
 • Databehandling
 • Infrastruktur og hardware
 • Test
 • Udvikling af ny funktionalitet
 • Tilpasning af eksisterende it-systemer
 • It-systemdrift.

Valgfrie ydelsesområder:

 • It-relaterede strategier
 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 • It-udbud
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-governance
 • Rådgivning om softwarelicenser.